Lá chắn từ trường và sự sống

Gió mặt trời thổi những luồng bụi vũ trụ (phát ra từ chính mặt trời) với tốc độ hàng triệu mph. Bầu khí quyển của các hành tinh bị cuốn bay khi gặp chúng. Vậy tại sao trái đất vẫn an toàn trước các đợt gió mặt trời? Continue reading Lá chắn từ trường và sự sống

Advertisements